วิธีลบเพื่อนทั้งหมดในไลน์

คู่มือการใช้งาน 22/12/2023 12:38 น. การดู 220

เข้า บรอดแคสต์ไลน์

เพิ่มบัญชีไลน์

คลิกขวาบัญชีไลน์

จัดการเพื่อน

เลือกเพื่อนทั้งหมด

กดปิดกั้น


img/วิธีลบเพื่อนทั้งหมดในไลน์.jpg